Słownik pojęć ogrodniczych: Nawozy organiczne

Nawozy wyprodukowane z substancji organicznych lub z ich mieszaniny.  Nawozy te stosowane są dla wzbogacenia gleby w składniki pokarmowe i poprawy jej właściwości, gdyż zawierają one wszystkie makro- i mikroelementy niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. Do nawozów organicznych zaliczamy: obornik, gnojówkę, gnojowicę, słomę, komposty, torf oraz przyorywane resztki roślinne.
Nawozy organiczne wytwarzane są zarówno w specjalnych wytwórniach, jak i w zwykłych gospodarstwach.

Gwarancja Jakości
Zobacz filmik na YT